Tigeren i meg våknet!

Erna Solberg mener at de skolene som forbyr Unge Venstre sitt reklamemateriell for legalisering av cannabis begrenser demokratiutfoldelsen …

Tigeren i meg, og mange andre i Usynlige tigre våknet når vi oppdaget unge venstre sine buttons.

Altså … hvordan kan det å forby reklame for rusmidler begrense demokratiutfoldelsen?

Det er ikke lov å reklamere for alkohol, hvorfor skal man få lov å reklamere for cannabis, som denne buttons gjør? Debatten om legalisering kan man og bør ta uten reklamemateriell.

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet, men Cannabis er det mest brukte ulovlige rusmiddelet i Norge.
I Europa er det ca 110.000, – mennesker, og stadig flere som søker behandling for sin cannabisavhengighet.
Det har skjedd store endringer når det gjelder cannabis de siste 10 årene. THC innholdet har økt, tidligere var THC innholdet i hasj fra 5-10 %, nå ligger nivået på 20-30 %. THC innholdet har økt mens CBD innholdet (som motvirker uønskede effekter) har vært det samme, avstanden blir større.

Hjernen er ikke ferdig utviklet før en er godt over 20 år. Mens den utvikles, er den veldig sårbar for all slags påvirkning. Påvirkning av rusmidler kan gi uopprettelige skader, de vil kunne stoppe utviklinga og en vil ikke kunne ta det igjen om en stopper med bruken av rusmidler.

Ved bruk av cannabis vil virkestoffet THC transporteres raskt til hjernen. Her fester de seg til cannbinoidreseptorer. Dette fører til en ubalanse i hjernens normalfunksjon. Ungdommer er spesielt sårbare, siden hjernen ikke er fullt utviklet enda. Det kan blant annet føre til nedsatt hukommelse, motivasjon, konsentrasjon, koordinasjon, dårligere evne til å planlegge, reflektere, tenke logisk.

I denne debatten er det viktig med korrekt informasjon og da nytter det ikke å Google og tilegne seg de svarene man vil ha!

Vil du lære mer om cannabis;
Cannabis framskynder psykose (2007 og 2011)
Cannabis øker risikoen for selvmord (2014) (side 9)
Du blir dummere av hasj (2012)
Hasjrøyking gir skrumpning av hjernen (2014)
Hasj kan gi hjerteinfarkt (2012)

Hasj fører til drop out fra skolen (2009 og 2014)
Cannabisboka (2019)

Erfaring fra andre land som har legalisert er at man blir ikke kvitt svartemarkedet og cannabisbruken øker.

At skolene tar ansvar og nekter utdeling av materiell, som romantiserer og gir et entydig bilde av cannabis, og som Venstre synes er ganske kul, synes jeg er betryggende!

Jeg har erfart hva cannabis kan føre til og ønsker ikke at min datter på vgs skal få slikt reklamemateriell. Buttons og klistremerker som jeg mener ufarliggjør, noe jeg og veldig mange andre pårørende, har fått erfare at kan ende veldig alvorlig.

Dette MÅ bli tatt på alvor!💪🏼🐯

#usynligetigre #pårørende #håp #detbegynneråligneetliv