Bare ei søster … på Seminar om pårørende til rusavhengige

Jeg ble  invitert til Marianne Engevold sitt seminar om pårørende, 14.03.19 i Øyer, for å holde et innlegg om søsken. Marianne er ei fantastisk dame som drog igang dette seminaret på eget initiativ, stor applaus til deg! Dere kan se filmen Marianne har vært med i her.

På seminaret snakket jeg om mine tanker og opplevelser om å leve med og være glad i en som ruser seg. Det er mye følelser knyttet til dette. Selv om jeg har snakket om dette mange ganger blir jeg fremdeles berørt … Jeg fikk mange gode tilbakemeldinger etterpå, heldigvis …, om at innlegget mitt var tankevekkende, at folk kjente seg igjen osv. Det er ALLTID godt å få fine tilbakemeldinger etterpå, da vet jeg at jeg har nådd inn til noen – og det er målet! At noen skal kjenne seg igjen og vite at de ikke er alene, eller at fagfolk innser at det er lite som skal til for å gjøre en stor forskjell for en pårørende.

 

På seminaret møtte jeg mange andre flotte mennesker som holdt innlegg, sang, ledet dagen og dere gjorde alle inntrykk på meg. Jeg er så takknemlig for at jeg får muligheten til å reise rundt og bidra til større åpenhet og forståelse for dette, enda litt skambelagte tema det er å være pårørende til noen som ruser seg … Jeg lærer utrolig mye av det og vokser som menneske.

Stå på alle dere engasjerte enkeltmennesker – dere gjør en forskjell!